این سیمولاتور با ظرفیت 4 و 6 نفر و حرکت در تمام جهات و همزمان با موضوع فیلم تجربه ای سرشار از هیجان را برای افراد ایجاد میکند. اغلب خانواده و گروه دوستان از مخاطبان اصلی این محصول میباشند.