سینما  6 بعدی از لحاظ سیستم حرکتی صندلی ها پیشرفته ترین نوع سینماهای چند بعدی می باشد.

مهمترین تفاوت سینما 6 بعدی با نسل های گذشته سینماهای چند بعدی در سیستم حرکتی فوق پیشرفته  و  تک صندلی بودن آن می باشد .

صندلیهای این سینما با بهره گیری از نوین ترین فناوری های روز و سیستمی هوشمند، قابلیت پردازش و اجرای 400 حرکت در ثانیه را دارا می باشند که به بهترین نحو فیلمهای Ride نظیر ترن هوایی، اتومبیل رانی، پرواز و موج سواری را شبیه سازی می کنند .

انفرادی بودن صندلی ها نیز باعث می شود که این سینما در هر تعداد و  تقریبا در هر فضایی قابل اجرا باشد .

لذا فرا سینما بهترین گزینه برای مراکز تجاری، تفریحی، بوستانها و پارک های آبی می باشد.

لازم به ذکر است این سینما قابلیت ارتقا به سینما گیم (7بعدی) را نیز دارا می باشد.