اولین و بزرگترین سازنده سینما 6 بعدی و سینما گیم (7 بعدی) در ایران
نمونه ای از پروژه های ساخته شدهمشاهده کلیه پروژه ها  
معرفی گروه فرا سینما